Top Sale tại Xuonggianphoi.com

Giảm giá!

Giàn phơi gắn trần, tay quay

Giàn phơi chung cư giá rẻ Q6 (Model 2021)

1.180.000 590.000
Giảm giá!

Giàn phơi gắn trần, tay quay

Giàn phơi đồ Hoà Phát HP999B (Model 2021)

1.380.000 690.000
Giảm giá!

Giàn phơi gắn trần, tay quay

Giàn phơi Hoà Phát KS950 (Model 2021) – Hot Sale

1.580.000 790.000
Giảm giá!

Giàn phơi gắn trần, tay quay

Giàn phơi chính hãng Hoà Phát KS990 (Model 2021)

1.980.000 990.000
Giảm giá!
2.380.000 1.190.000
Giảm giá!

Giàn phơi gắn trần, tay quay

Giàn phơi Hoà Phát HP902 màu rêu cổ

2.380.000 1.190.000
Giảm giá!
2.780.000 1.390.000

Các bộ mới lắp đặt